Film / Miejsca

Wierzbowa Kopuła - Willow Dome

(PL/EN) Żywa kopuła wierzbowa zmieniająca świadomość – czyli opowieść o tym jak w kręgu rzeczy dzieją się inaczej. Autorami projektu są członkowie Fundacji na Rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych, której siedzibą jest Stacja Wolimierz znajdująca się we wsi Wolimierz u podnóża Gór Izerskich. Głównym wykonawcą jest Jacek Gądek. villageofcultures.pl
The living willow dome amending consciousness - that is the story of how in the circle things happen differently. The authors of the project are members of the Foundation for the Support of Alternative and Ecological Cultures, which is based in Wolimierz station located in the village Wolimierz at the foot of the Jizera Mountains. The main constructor is Jacek Gądek. villageofcultures.pl

Fregata

Mokapp - Drogosław

W Drogosławiu, najstarszej dzielnicy Nowej Rudy, w Mokapp'ie uczono sztuk japońskich. Konkretnie kokedamy, dokładnie Wrona Sylwia. Fajnie było :)

Walls of Peace

The "Walls of Peace" project was implemented in Walbrzych Old Mine within the ECC Wroclaw 2016. 16 walls, 6 artists and 70 executors, graffiti, stickers and templates. Full of joy of co-creation and everything under the spiritual patronage of such great people like Martin Luther King and Dietrich Bonhoeffer and Malala Yousafzai. See how it was ...
Projekt "Ściany Pokoju - Walls of Peace" był realizowany w wałbrzyskiej Starej Kopalni w ramach ESK Wrocław 2016. 16 ścian, 6 artystów i 70 realizatorów, graffiti, vlepki i szablony. Fura radości ze wspólnego tworzenia a wszystko pod duchowym patronatem takich wspaniałych ludzi jak Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer czy Malala Yousafzai. Zobaczcie jak było...